داکتر نعمت الله پژواک

سخنرانی داکتر پژواک در انتخابات آزاد اکادمی علوم افغانستان

متن بیانیهء داکتر نعمت الله پژواک به مناسبت انتخابات آزاد اکادمی علوم افغانستان ١٣ نوامبر ١٩٩٠/٢٣ عقرب ١٣٦٩/کابل محترم محتاط معاون رئیس جمهور، مهمانان گرانقدر و دانشمندان محترم اکادمی علوم جمهوری افغانستان، واقعاً در طی این هفته جاری قدمی بسیار بزرگ و ارزشمند در اکادمی علوم جمهوری افغانستان گرفته شد که آن برگزاری انتخابات آزاد، مستقیم و سری در رهبری مقامات سطح دیپارتمنت ها، انستیوت ها و مراکز علمی این ادامه...

محبت میان پدران و دختران

ترجمه داکتر نعمت الله پژواک محبت میان پدران و دختران مهمترین رابطه در یک خانواده بعد از رابطه زن و شوهر روابط بین پدر و دختر است. David Jeremiah همه پدران اشپلاق کردن مخصوص خود را دارند. همچنان حرف زدن، صدا کردن، درکوبیدن و … گاهی فکر می کنیم که ما تاثیر شیوه های خاص آنها را فراموش کرده ایم. لیکن بعدتر روشنایی از بین تاریکی خاطرات جرقه می زند و ما دوباره طفل پنج ساله شده و انتظار قدوم پدر را به روی پیاده رو خانه می کشیم. ادامه...

چون روم از کوی تو، بی دیدن این روی تو

زمانی که پروین جان دخترم با همایون جان و پدر و مادرش در شهر پشاور زندگی می کردند، ما هم در آنجا اقامت داشتیم. من طبق عادت صبحانه به قدم زدن برای دو تا سه ساعت بیرون می رفتم و گاهی از کوچهء خانهء پروین هم می گذشتم. وقتی که قریب منزل او می شدم، هرگز نمی توانستم بدون گرفتن احوال مختصر پروین بگذرم. بنا دروازهء خانهء شان را تک تک کرده با پروین و بعضا با دیگر اعضای خانوادهء همایون جان می دیدم. یک روز پروین به من گفت: پدر از ادامه...
1 2