مصاحبه ها

پروین پژواک دوست صمیمی کودکان

 ” پروین پژواک دوست صمیمی کودکان “ لیلی صراحت روشنی مجله میرمن کابل – افغانستان در سیمایش هنوز صفا و معصومیت کودکی را می توان دید و اما صمیمیت و صداقتی که در گفتار و کردار و برخوردش می بینم در آثارش، در اشعار، نقاشی ها و داستان های که برای کودکان می نویسد به صورت بارزتر شکل گرفته است. نامش برای خواننده گان مجله ناآشنا نیست، زیرا داستان هایش بارها صحفات مجله “میرمن” را رنگینی بخشیده است. او پروین پژواک ادامه...

نیلاب موج و گردنبند مروارید

اسم: نیلاب موج سلام متولد: کابل، افغانستان مکتب ابتداییه: کامدیش، کابل مکتب عالی: ابوالقاسم فردوسی، کابل مهاجرت: 1992 کالج: 1996-1999 رشتهء تجارت، هامبورگ، آلمان ادامهء تحصیلات و اخذ دیپلوم: 2000-2001، رشتهء تجارت، شهرک شپرینگی مربوط هانوور، آلمان وظیفه: ریاست عرضهء یکی از مارک های جهانی “ایسپری” در شهر هامبورگ، آلمان. فعالیت های ادبی و فرهنگی در افغانستان: سنبله ۱۳۷۱- ۱۳۶۵ نشر مجله خانگی “بهاران” همکاری قلمی ادامه...

نیلاب پژواک

 زندگی نامه کوتاه نیلاب پژواک به دری و انگلیسی  Nillab Pazhwak has completed her high school in Malalai school, Kabul, Afghanistan She has obtained both her Bachelor and Master degrees in Political Science from University Of Delhi, India (1992- 1997). She has mainly worked in the fields of social services, social justice and human rights for Refugees (mainly Afghan) and women in Canada and United States of America. She is currently working in the online education and is taking classes towards a Master degree in Education. She is living in Virginia, USA with her husband, Barmak Pazhwak and their two sons. Nillab Pazhwak has been involved with many Afghan community events as announcer, translator and ادامه...

“گلستان” نیلاب

Kabul Times Tuesday March 15, 1988 Neelab’s “Gulistan” By: Z. Razban Neelab Pazhwak is a school girl of 13, but with large interest in the arts and literature. She is an avid reader and enjoys books, poetry and journals. She was encouraged by her parents and sisters to collect illustrated children’s magazines and read them. This naturally led to her interest in literature, a result of which was collecting literary pieces and articles on various subjects for a manuscript magazine which she brings out on her own. The magazine is called “Gulistan” Neelab devotes one of her plain notebooks every month for the magazine. She herself designs the pages of the magazine and chooses the articles and illustrations. A part of her own, the ادامه...

دختر چهارده ساله ایکه به تنهایی مجله نشر می کند

جوانان امروز سال سوم، شماره اول، حمل و ثور ۱۳۶۷، کابل، افغانستان رازیان   دختر چهارده ساله ایکه به تنهایی مجله نشر می کند، نیلاب پژواک متعلم صنف نهم لیسه ملالی است نیلاب پژواک تازه پا بر چهاردمین بهار زنده گی گذاشته است. این دختر با ذوق و علاقمندی خاص از سن ده سالگی به بعد به سوی ادبیات و فرهنگ روی آورده واکثر اوقات فراغت خود را صرف مطالعه کتب، آثار شعری و پارچه های ادبی می نماید. او را از کودکی پدر، مادر و ادامه...

دو مدیر مسوول

سباوون شماره چهارم، سال ۱۳۶۹، کابل، افغانستان ظاهر ایوبی   نیلاب پژواک و نیلاب موج در مورد مجله شان صحبت می کنند آنها را در دفتر مجله سباوون ملاقات کردم. دو نیلاب را، نیلاب پژواک و نیلاب موج را، جوانترین مدیران مسوول دو مجلهء بسیار زیبا، خواندنی و دلچسپ را. تعجب نکنید، آنها دوازده سال داشتند که نخستین شماره های مجله های قلمی شان را تهیه و برای خوانندگان عرضه کردند و حالا چهار سال است که به طور منظم هر ماه مجله های ادامه...
1 2