ترجمه

شناسنامه کتاب “چوب خط مهتاب”

شناسنامه کتاب “چوب خط مهتاب” مجموعه داستان های سرخ پوستان ترجمه پروین پژواک انتشار: نشرات داخل افغانستان و خارج مرزی. سایت های ادبی “فردا”، “کابل نات”، “آسمایی”، “آشیان”   ادامه...

نامه های شاگرد و معلم

جمعه ۱۴ میزان ۱۳۹۱ مصادف به 5 اکتوبر 2012 روز جهانی معلم نویسنده این داستان سیمون جیمز در زنده گی کارهای متنوع را تجربه کرده است، از کارگر فارم تا ماموریت پولیس. او اکنون در انگلستان زندگی می کند و در یک مکتب محلی به اطفال منحیث معلم آموزش می دهد. نامه های شاگرد و معلم   آغای بلوبری عزیز، من نهنگ ها را بسیار دوست دارم. فکر می کنم یکی از آن ها را امروز در حوض خانه خود دیدم. لطفا برایم کمی معلومات دربارهء نهنگ ها روان ادامه...

چگونه صلح را احساس می کنی؟

نوشتهء  رادینسکی و اطفالی مانند شما از سراسر دنیا ترجمه از پروین پژواک به کمک دریا هژبر 9/9/2009 پروین و دریا، پروین پژواک، نمایشگاه گل، همیلتون، کنادا، خزان 2008 چگونه صلح را احساس می کنی؟ صلح! واقعا این کلمه چی معنی می دهد؟ وقتی از اطفالی در سرتاسر دنیا پرسیده شد، این است آنچه آن ها به این سوال جواب دادند. چقدر جالب است! کلمه صلح در همه زبان ها زیبا است. آیا شما هیچ وقت شده که چشمان خود را ببندید و کوشش کنید که صلح را ادامه...

مرد راه پیما

“ابن بطوطه” در سال ۱۳۰۴ میلادی در طنجه واقع در مراکش به دنیا آمد و در حدود سال ۱۳۶۹عیسوی در مراکش درگذشت. در زمانی که اکثر مردم زمین را هموار می پنداشتند، او رهنورد زمان خود بود. او پس از سی سال سفر و پیمودن هفتاد و پنج هزار مایل در سال ۱۳۵۵میلادی داستان زندگی خود را به منشی بارگاه مراکش “ابن جوزیی” باز گفت. او این داستان را به عربی نوشت. اینک نسخهء خطی کتاب دست نویس منشی بارگاه مراکش در کتابخانه ملی ادامه...

برج عاج

ریچارد پال ایوانز با همان استادی و فرزانگی که سایر کتاب های خویش را برای اطفال به رشته تحریر آورده است، این بار نیز داستانی زیبا و ساده راجع به فروتنی را به ما باز می گوید. کتاب های او با نام های شمع کریسمس، چرخ فلک، رقص و دوربین کوچک دارای تیراژ بلند در بازار فروش و برندهء جایزه جهانی “بهترین قصه گو” و “کتاب سال 1988 مادران امریکا” گشته است. او پول فروش تمام کتاب های اطفال خویش را به “خانه جعبهء ادامه...

چرا هیچ وقت جنگ اندیشهء خوب نیست؟

چرا هیچ وقت جنگ اندیشه خوب نیست؟ با آنکه جنگ به تمام زبان ها حرف می زند، هیچگاه نمی داند به بقه ها چه بگوید! تصور کنید گردهمایی سالانه بقه ها را در کنار دریاچه در ابتدای فصل باران… آن ها چرخ بزرگ وسیله نقلیهء نظامی ستر و اخفا شده را نمی بینند که آن ها را درهم می کوبد و له می سازد. با آنکه جنگ طرز تفکر خود را دارد، هیچگاه نمی داند به کجا و کی اصابت خواهد کرد. تصور کنید خری با آرامش توده ای از کاه را می بوید، در حالیکه ادامه...
1 2 3 6