ترجمه

فرانسز ایمرسترام (۳)

فرانسز ایمرسترام ۱۹۹۸-۱۹۰۷  رازها  پیراهن فرانسز لسی بدون لکه و چملکی بود. او بالای چوکی راست نشسته و موهای طلایی اش منظم شانه خورده بود. فرانسز مودبانه پرسش های میهمانان محفل چای مادرش را پاسخ می گفت. محفل چای برای فرانسز خسته کن بود و او دلزده آب لیمو خود را می چشید که متوجه شد، خدمتگارنو آنها به اشتباه جک غلط را از شربت خانه آورده است. فرانسز می دید، همانگونه که خدمتگار آب را در گیلاس های کریستال خانم ها می ادامه...

انا باتسفرد کامستاک (۲)

alt انا باتسفرد کامستاک ۱۹۳۰-۱۸۵۴  در میان شش پاها برگ ها به اهتزاز آمد. شاخه ها تاب خورد. انا باتسفرد همانگونه که تعادل خود را نگهمیداشت، با دقت به شاگردان خویش نگریست. شاخه درخت نشینمگاهی غیر معمول برای یک معلم بود، اما با وجود این انا صرف چهارده سال داشت هنگامی که از او خواسته شد، تا به صورت موقتی جای معلم مکتب را برای چند ماه پر کند. انا کتاب را به صدای بلند قرائت می کرد و ضرب زبانی را می خواند. هنگامی که شاگردان ادامه...

مریاسیبیلا مرین (۱)

“مریا سیبیلا مرین ۱۷۱۷-۱۶۴۷ به دنبال پروانه ها  برس رنگ با صدای شبیه به فش فش روی تکهء مخصوص نقاشی کشیده شد. اتاق پذیرایی به طور خفیف بوی چوب را می داد. قطعه های چوب تراشیده شده برای چاپ در گوشه ای چیده شده بود. بعضی از تماشاگران از دیدار دختری که در کنار برادرانش ایستاده و نقاشی می کرد، تکان می خوردند. در ۱۶۰۰ میلادی پدران در جرمنی اکثر برای حرفه و کاسبی پسران خویش می اندیشیدند، اما از دختران انتظار برده می شد تا ادامه...

شناسنامهء کتاب “دخترانی که زیر سنگ را دیدند”

دخترانی که زیر سنگ را دیدند شش داستان حقیقی از زندگی شش زن دانشمند ترجمهء پروین پژواک منتشر شده از طریق ویب سایت فرهنگی آسمایی  www.afghanasamai.org شش زنی که داستان شان راخواهید خواند، همه برنده های جوایز علمی و ادبی می باشند. آنها در طول زندگی خویش خود را با قلم و یا برس رنگ همانقدر راحت یافته اند که با شیشهء ذره بین. آنها همه دخترانی بودند که در دوران طفولیت خویش از جولاها و مارها نمی ترسیدند و بی آنکه نفهمیده چیغ بزنند ادامه...

راهی به سوی آزادی

برگردان: پروین پژواک به مناسبت ماه سیاه پوستان در کانادا راهی به سوی آزادی  کانادا یکی از کشورهای است که در آن برعلاوه مردم بومی و ساکنین اصلی کانادا مردمان از سراسر دنیا زیست می کنند. بخشی از نفوس کانادا را سیاه پوستان می سازد. اولین سیاه پوستان چهارصد سال قبل به کانادا پا گذاشتند. تعدادی از این سیاه پوستان سیاح بودند ولی اکثریت آنها برای گریز از رنج و ننگ برده گی به کانادا رو آوردند. تعدادی هم منحیث سرباز به ادامه...

راه پیمایی طولانی به سوی آزادی

 راه پیمایی طولانی به سوی آزادی “من شما را به اسم صلح، حکومت قاطبۀ مردم و آزادی برای همه، درود می فرستم!” نلسن مندیلا “هرگز، هرگز و هرگز نباید دوباره این سرزمین زیبا جور و تعدی یکی بر دیگری را تجربه کند…” اسم من “نلسن مندیلا” است. من در افریقای جنوبی در مملکتی زیبا واقع در نوک قارۀ افریقا زندگی می کنم. اکنون در افریقای جنوبی حکومت قاطبۀ مردم است. این به آن معنی است که تمام افراد بالغ حق رای دارند ادامه...
1 2 3 4 5 6