خانهء ماست زمین

شناسنامهء کتاب “خانهء ما زمین”

شناسنامهء  کتاب “خانهء ما زمین” مجموعه شعرهای دری برای اطفال شاعر: پروین پژواک نقاش: هژبر شینواری انتشار: مجله “د کمکیانو انیس” به مدیریت محترم جلال نورانی و محترم مهدی بشیر مجله “رنگین کمان” به مدیریت راز محمد دلیلی مجله “نهال” به مدیریت منیژه نادری مجله “فردا” به مدیریت “کانون قلم افغان ها در سویدن” مجله “آشیان” به مدیریت حمید ضرابی و بقیه نشرات داخل و خارج مرزی تعدادی ادامه...