ترجمه های ادبی

من می خواهم … باشم

امروز زنی، مردی، زن دیگر، مرد دیگر و دوست من از من پرسیدند چه می خواهم باشم؟ فکر کردم و فکر کردم. آن ها از انتظار خسته شدند. به آن ها گفتم که فردا به ایشان پاسخ خواهم گفت. آهسته آهسته به سوی خانه روان شدم. سنگریزه ها و گردهای را که چون پروانه های خورد هوا را پر کرده بود، لگد زدم. پایپ آب را به دست گرفتم و گذاشتم تا آب آن مانند باران بالای سرم ببارد. لکهء نور آفتاب را بالای بازویم لیسیدم و بالای چاپ پای های ترم به چینتک ادامه...

ستاره اچکزی

Mona Eltahawy در مصر به دنیا آمده است. او مفسر و سخنگوی شناخته شده و برنده جایزه در موضوعات اسلامی جهان عرب می باشد. مونا برای ده سال در شرق میانه خبرنگار بود. اینک در ایالات متحده امریکا به سرمی برد. این مقاله از اخبار “مترو” منتشره شهر تورنتو واقع در ایالت انتاریوی کانادا ترجمه شده است. پروین پژواک ایمان در ملاهای افغان نیست!  هنگامی که تفنگداران طالب بالای یکی از زنان برجسته مدافع حقوق زنان افغان ستاره اچکزی آتش ادامه...