ترجمه های علمی

آنچه من به آن باور دارم

به ادامهء بحثی سودمند که به همت محترم ایشور داس در نشریهء وزین “کابل نات” به راه افتیده است، خواستم معلومات بسیار ساده و ابتدایی راجع به مطرح ترین ادیان جهان را تهیه کنم. ترجمه از کتاب اطفال و از زبان اطفال صورت گرفته است زیرا: اول، توانایی من در ترجمه از زبان انگلیسی به زبان دری در حد کتب اطفال است. دوم، توجه مرکزی من به نوجوانان و خردسالان می باشد، زیرا آنان آینده ساز اند و آنچه امروز می آموزند به آنچه که ادامه...