چوب خط مهتاب

شناسنامه کتاب “چوب خط مهتاب”

شناسنامه کتاب “چوب خط مهتاب” مجموعه داستان های سرخ پوستان ترجمه پروین پژواک انتشار: نشرات داخل افغانستان و خارج مرزی. سایت های ادبی “فردا”، “کابل نات”، “آسمایی”، “آشیان”   ادامه...

زنی که از آسمان افتاد

به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن و به پیشواز آمد آمد بهار  “زنی که از آسمان افتاد” داستان خلقت زمین و انسان را به اساس منابع موثق افسانه ها و روایات قومی مردم “آیروکوا” که از جمله مردم بومی قارهء امریکا محسوب می گردند، بیان می کند. در این افسانه قدرت باروری زن و خاک به ستایش گرفته شده است. بقیه کتاب های نویسندهء این داستان نیز به اساس افسانه های مردمی قوم بومی “آیروکوا” نوشته شده است و به اساس ادامه...

چوب خط مهتاب

برای سی هوکس* یکی از قبایل سرخپوست امریکای شمالی، سال نو با بهار آغاز می یابد، هنگامی که زمستان سخت به پایان می رسد. آنها تسلسل گذشت ایام را با شمارش سیزده مهتاب به خاطر می سپارند و هر ماه را موافق با نشانه های طبیعت اطراف شان نام می گذارند. یکی از راه ها برای حساب نمودن ماه ها، گذاشتن دندانه بر “چوب خط مهتاب” است که برای این منظور شاخچه ای از درخت قطع شده و به همین نیت نگهداشته می شود. moonstick مهتاب تولد گوساله ادامه...

داستان رنگ ها

در مورد نویسنده: در سال نو 1994، سرگروپ شورشیان زه په تیس تا Zapatista ، مارکوس Marcos و افراد وی سر از صحنه جهانی درآوردند و همانگونه که نقاب های سیاه خود را به چهره داشتند، جنگ خویش را در برابر حکومت و تاسیسات نظامی در چیاپه Chiapas یکی از ایالات جنوبی مکسیکو اعلان داشتند. از همان زمان تا اکنون مارکوس نسبت داشتن افسون، فراست و جذبهء معنوی خویش تبدیل به یکی از قهرمانان انقلابی مدرن شده است، هر چند به صورت دقیق آشکار نیست که ادامه...

درس های مادرزمین

“به تمام زن های خانواده ام که دانش خود را تقسیم کرده اند.” درس های مادر زمین مادرکلان پرسید: آیا گرسنه هستی؟ گفتم: نه مادرکلان پرسید: آیا مصروف هستی؟ گفتم: نه مادرکلان گفت: خوب، پس بیا موزه ها و جاکت های خود را بپوشیم. من می خواهم باغچهء خود را به تو نشان بدهم. ما باید کاردی کوچک با خود بگیریم. این هم سطلی برای تو و تکری برای من. *** از پنج سال پیش که به دنیا آمده ام همیشه به دیدن مادرکلان می آیم، اما هیچ وقت باغچهء ادامه...