رومی درویش چرخنده

“رومی درویش چرخنده ” در مورد مولانا جلال الدین بلخی

“رومی درویش چرخنده ” در مورد مولانا جلال الدین بلخی  به اساس اعلامیهء ملل متحد، سال۲۰۰۷سال رومی نامیده شد. جهان به تجلیل از هشتصدومین سالگرد تولد مولانا جلال الدین بلخی، معروف به رومی پرداخت. مولانا به اساس مطالعات سنجیده شده، بزرگترین شاعر متصوف جهان می باشد. مولانا در آغاز مردی ساده بود. او خطیب مسجدی کوچک در یکی از گوشه های ترکیه محسوب می گشت، جایی که او برای اولین بار با آموزگاری استثنایی معرفی گشت. ادامه...