دریا در شبنم

زمستان

هر صبح که از خواب بر می خیزم بر شیشهء یخ گرفته با سرانگشتان گرمم نام ترا می نویسم و از لابلای آن به بیرون می نگرم: ادامه...

شناسنامهء کتاب دریا در شبنم

شناسنامه کتاب انتشارات هُژبر تقدیم می کند: دریا در شبنم، طرح های شعری شاعر: پروین پژواک نقاش: هُژبر شینواری مسوول چاپ: محمد عوض حصار نایی تیراژ: ۱۰۰۰ تاریخ چاپ:۲۰۰۰ میلادی جای چاپ: مرکز نشرات صبور، پشاور بامحبت بی پایان به دوستان “گروه قلمرو دل”: سیما معصومی، فتانه رحیمی، سوسن صبور، بلقیس عمر، مریم خوازک و صدیقه آرین دخت! پروین پژواک گروه قلمرو دل   آیا یک لحظه آیا باری دیگر با هم خواهیم بود؟ آیا باری دیگر ادامه...
1 3 4 5