مرگ خورشید

مرگ خورشید

شناسنامه کتاب انتشارات هژبر تقدیم می کند: مرگ خورشید، مجموعه شعرهای اجتماعی شاعر: پروین پژواک نقاش: هُژبر شینواری تیراژ: ۵۰۰ چاپ اول: خزان ۱۳۸۱هجری شمسی/2002 میلادی محل چاپ: همیلتون، کانادا حق چاپ و انتشار برای “انتشارات هژبر” محفوظ است. marg-e khorshid اهدا به همه آنانی که از شب نه هراسیدند، با ظلمت رزمیدند و به خورشید ادامه...

پیراهن مشترک مادر

پیراهن ترا پوشیدم مادر و عطر خانهء ما عطر لبخند و مهر و اعتماد عطر باغچه با چهچهء کنری های زندانی عطر پنجره با حنجرهء خروس همسایه عطر نان گندم عطر غم مردم عطر گلهایی که پدرم در باغچهء ما می کاشت عطر بادهای خشمی که تپهء شهدا می داشت جانم را لبریز کرد.   پیراهن ترا پوشیدم مادر و صدای کفترهای راهرو خانهء ما دلم را به بغ بغو انداخت.   پیراهن ترا پوشیدم مادر و به تو بازگشتم به دنیای مهربان تو به خاک آشنای خود به کابل ادامه...