از سخنان پژواک

 • Flame
 • eye
 • Tahbeer
 • Pens
 • dagh
 • Baikhabari
 • Tree
 • Flight

“باید نگذاریم تاریخ به طور ناشایستهء آن تکرار شود، به این معنی که در میدان جنگ مظفر باشیم و در میدان سیاست ببازیم.”

 عبدالرحمن پژواک

You, Shookoor WazeeriAziz AlizadehAbdull Hakim Khan and 39 others like this.

 • alt
  Saleha Youssofi شاد روان پزواک صاحب افتخار جهانیان بودند
 • alt
  Nur Mangal سخن بسیار پرمفهوم و اموزگاراست !
 • alt
  مصلحتۍ حجره با تاسف که تاریخ به طور ناشایسته تکرار میشود ما در جنگ ها کامیاب و در سیاست ناکام هستیم! استاد بزرګوار از همان وقت درک کرده بودن ما در وقت حیات او هم این حرف را درک نکردیم بعد ازوفاتش هم درک نکردیم وحالا هم مثلی یک شعر زیبا میخوانیم و میشنویم یک لایک…See More
 • alt
  Parween Pazhwak هموطن گرامی مصلحتی حجره، همان سخن سعدی بزرگوار است که می گوید آنکه از گذشت روزگار نیاموزد، از هیچ آموزگار نمی آمورد. رنج و حسرتی که استاد پژواک را در آخرین سالهای حیاتش پس از پیروزی نظامی مجاهدین زمینگیر ساخت، همین حال ابتر وطن بود. حکومت نظامی پاکست…See More
 • alt
  Simin Ghazal Hasanzada ای کاش سیاسیون مان با اندیشه های زلال مردان بزرگ ن=تاریخ برگردند و افکار انان را الگوی رفتاری و عملی شان قرار دهند

Leave a comment

Your email address will not be published.


*