گیتارنواز

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

گیتار نواز 

به من نواختن گیتار را بیاموز

من آوازی ندارم تا بخوانم

ولی دردی دارم بزرگ

که توانم آن را برایت بنوازم

شاعر پروین پژواک/نقاش هژبر شینواری/مجموعه شعر “دریا در شبنم”/سال ۲۰۰۰ میلادی/”انتشارات هژبر”/پشاور

guitarchi

ګیتارنواز

ماته ګیتار وښایه

زه د سندرو آواز نه لرمه

خو یو لوی درد لرمه

چې په تارو به یې درته وغږوم

شاعر پروین پژواک/ژباړن اجمل اند/انځور هژبر شینواری/”سیند په پرخه کې”/۲۰۰۹ میلادی/پیښور

Dina Amin and 30 others like this.

1 share

Arif Osmanzoi Great piece of work. and a very nice composition!

April 3 at 9:25am · “}” href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267482220008354&set=pb.100002397343603.-2207520000.1350650320&type=1&theater#” _cke_saved_href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267482220008354&set=pb.100002397343603.-2207520000.1350650320&type=1&theater#” id=”.reactRoot[230].[1][2][1]{comment267482220008354_488789}..[1]..[1]..[1].[1][1]” title=”Like this comment”>Like

Shah Moeen چه خوش که روج هنری باهماهنګی ریبایی را تولد نمایند

April 3 at 7:53pm · “}” href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267482220008354&set=pb.100002397343603.-2207520000.1350650320&type=1&theater#” _cke_saved_href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267482220008354&set=pb.100002397343603.-2207520000.1350650320&type=1&theater#” id=”.reactRoot[230].[1][2][1]{comment267482220008354_489928}..[1]..[1]..[1].[1][1]” title=”Like this comment”>Like

Ahmad Javed Faizi زیباست خانم پروین

April 4 at 12:01am · “}” href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267482220008354&set=pb.100002397343603.-2207520000.1350650320&type=1&theater#” _cke_saved_href=”http://www.facebook.com/photo.php?fbid=267482220008354&set=pb.100002397343603.-2207520000.1350650320&type=1&theater#” id=”.reactRoot[230].[1][2][1]{comment267482220008354_490235}..[1]..[1]..[1].[1][1]” title=”Like this comment”>Like

Saleha Youssofi پروین جان پزواک نازنینم شعر خیلی عالی سبز باشی عزیزم

April 4 at 1:19am · Unlike · 1

Nur Mangal شعربسیار عالی و بامفهوم وسیع است.

April 4 at 1:52am · Unlike · 1

Saleha Youssofi نقاشی اقای هژیر شنواری بی حد عالی است زیرا توسط چند خط یک کیتار رسم کرده این یک نقاشی مخصوص است برای هژیر صاحب تبریک می گویم قلمش همیشه رسا باد

April 9 at 3:03am · Unlike · 1

Simin Ghazal Hasanzada درود بر دوست دیدرین پروین عزیز

April 9 at 6:34am · Unlike · 1

Leave a comment

Your email address will not be published.


*