تناسب

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

“تو از چشم من”

مجموعه شعر و نثر

اهدا به دوست و همسفر زنده گیم همایون هژبر

www.ppazhwak.hozhaber.com

flower15

گلدان سنگی، پروین پژواک، پراگ، ۱۳۸۹، 2010

 

تناسب

تنها در وزن نیست.

در هر چیزی باید من بکاهم تا به تناسب تو برسد، حتی در عشق نیز.

کاش اندکی تو نیز در خویش می افزودی!

۱۳۷۱/۲/۶ کابل

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*