دختر چهارده ساله ایکه به تنهایی مجله نشر می کند

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

جوانان امروز

سال سوم، شماره اول، حمل و ثور ۱۳۶۷، کابل، افغانستان

رازیان

  دختر چهارده ساله ایکه به تنهایی مجله نشر می کند، نیلاب پژواک متعلم صنف نهم لیسه ملالی است

نیلاب پژواک تازه پا بر چهاردمین بهار زنده گی گذاشته است. این دختر با ذوق و علاقمندی خاص از سن ده سالگی به بعد به سوی ادبیات و فرهنگ روی آورده واکثر اوقات فراغت خود را صرف مطالعه کتب، آثار شعری و پارچه های ادبی می نماید.

او را از کودکی پدر، مادر و خواهرانش تحت تشویق و ترغیب گرفته و کلکسیون های از مجلات اطفال و مطالب ذوقی را در دسترسش قرار دادند تا اینکه این طفل با استعداد در پهلوی آموزش در مکتب و کسب مقام اول درسی در همه صنف ها دست به ابتکار ادبی زده و از سال ۱۳۶۴ مطالب مختلف ادبی، هنری و ذوقی را گردآوری و مجله یی را به نام “گلستان” برای خود و دوستانش ساخته است. او که از آن زمان تا حال به این کار ادامه می دهد، در هر ماه یک جلد از کتابچه های سفیدش را به مجله دوست داشتنی اش اختصاص می دهد. هر شماره اش را خودش دیزاین می کند و نام زیبای گلستان را نیز خودش به مجله خود انتخاب کرده است.

وقتی از نیلاب سوال گردید که زیاده تر چگونه مطالبی را در مجله اش می گنجاند، گفت: من علاوه بر اینکه بعضی از پارچه های منثور و منظوم خودم را در صحفات مجله جای می دهم، اشعار و داستان هایی هم از شاعران و نویسنده گان خوب کشور و جهان انتخاب می نمایم. گاهی در بعضی از صحفات مجله ام کتنگ های از مطالب هنری صحفات روزنامه ها، جراید ومجلات داخلی و خارجی را نیز می گنجانم. من در هر شماره مجله ام صحفات اختصاصی دارم. مانند صحفه سرگرمی ها، صحفه شعر، صحفه داستان، صحفه پشنهادات، انتقادات و نظریات، صحفه مود و فیشن، صحفه جواب به نامه ها و غیره.

دوستان و علاقمندان مجلهء این دخترک با استعداد و خوش ذوق را زیادتر همصنفان مکتبی اش تشکیل می دهند. نیلاب سلام، ناجیه میرزاد، هیله وردک، سهیلا و فرشته از صنوف سوم و چهارم مکتب تا حال که به صنف نهم لیسه ملالی درس می خوانند با وی همصنفی بوده و مجله اش را مطالعه می کنند. آنها هم گاه مطالب جالب را تهیه می کنند. اما بیشتر کمک ها و رهنمایی او را خواهرش پروین پژواک محصل انستیوت طب کابل به عهده دارد. نیلاب آرزو دارد که او نیز چون خواهرانش داکتر گلالی پژواک و پروین پژواک طب بخواند و در پهلویش کار ادبی را نیز انجام دهد.

این دخترک مهربان، حساس و با عاطفه احساس رقیق خود را در یک پارچه ادبی چنین بازتاب داده است:

“ای دنیای خیالات! مرا با خود به سرزمین خوشبختی ببر. به سرزمین نورها، به سرزمین خنده، به سرزمین محبت، یکدلی، راستی و صلح.”

نیلاب به سروده های فروغ فرخزاد، نادر نادرپور و اشعار حافظ و مولانا علاقمندی زیاد دارد. داستان های نویسندگان خوب کشور چون اکرم عثمان، رهنورد زریاب و دیگران را نیز مطالعه و از آنها بهره می گیرد. نیلاب در مورد سروده ها و احساس شعری اش چنین گفت: بعضی ها برای نوشتن یک پارچه ادبی و یا سرودن شعر سر خود فشار می آورند. ولی من هر وقت که برایم احساس آن دست داد، می سرایم.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*