شناسنامهء کتاب “ماجراهای آرش”

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

شناسنامهء کتاب “ماجراهای آرش”

رمان برای اطفال و نوجوانان

نویسنده: پروین پژواک

نقاش: هژبر شینواری

صحفه آرا: حشمت ناصری

چاپ اول: قوس۱۳۸۵

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

محل چاپ: کابل، افغانستان

حق چاپ و نشر برای “انتشارات هژبر” محفوظ است.

اهدا به فرزندانم

رویا، سیاووش، آرش، دریا

و همه دختران و پسران خوب که دوست دارند، کتاب بخوانند! 

مقدمه برای کتاب “ماجراهای آرش”

من در آغاز این کتاب می خواهم از دخترها معذرت بخواهم.

از اینکه قهرمان اصلی این ماجراها را دختر انتخاب نکرده ام، خودم بالای خودم قهر هستم. آخر انصاف نیست تمام قصه ها به نام پسرها ختم شود. آن هم زمانی که بیشتر قصه های آمده در این ماجراها قصه خاطرات و تجارب دوران طفولیت خودم است که دختر بودم.

اگر من با حوصله ترین وخوبترین مادر و پدر دنیا را نمی داشتم که به من اجازه دادند در خانه سگ، پشک، مرغ، کفتر، ماهی، بقه و مورچه داشته باشم…

اگر من دوستانی چون رودابه اژیر را نمی داشتم که با هم گروه حمایت از حیوانات کوچه را ساختیم…

اگر من قبل از کودتای ثور زمستان ها در ده زنده گی نمی کردم و با گوساله ها، بزغاله ها و بره ها همبازی نمی بودم…

هرگز نمی توانستم (ماجراهای آرش) را بنویسم. من قبل از چاپ این کتاب فصل مربوط به دهکده ام (باغبانی) و دوستی با مورچه ها را برداشتم. به این امید که روزی بتوانم آن ها را از زبان دخترکی به چاپ برسانم. ولی چه شد بقیه فصل ها از زبان پسرکی قصه شد؟

اعتراف می کنم اگر همسفر زنده گیم هژبر را ملاقات نمی کردم، اگر فرزندانم رویا و سیاووش به زنده گی من راه نمی یافتند، باز هم (ماجراهای آرش) را نمی توانستم بنویسم.

هیچ داستان نوشته شده ام، اینقدر بر زنده گی ام تاثیر نگذاشته است که این داستان. من دو تن از قهرمانان این داستان را سال ها پس از نوشتن شان به دنیا آوردم و آن ها را آرش و دریا نامیدم.

راست است دنیا گرد است و جوینده یابنده!

با محبت،

پروین پژواک

۱۳۸۵/کانادا

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*