سلام مرجان

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

 شناسنامه کتاب

انتشارات هژبر تقدیم می کند:

salaam marjan_hozhaberسلام مرجان رمان

نویسنده: پروین پژواک

نقاش: هژبر شینواری

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول: خزان ۱۳۸۲ هجری شمسی/2003 میلادی

محل چاپ: همیلتون، انتاریو، کانادا

حق چاپ و نشر برای “انتشارات هژبر” محفوظ است.

 

به نام خداوند حساب کننده و عادل

 تقدیم به روزهای سیاه و شب های بی ستارهء میلیون ها یتیم وطنم،

تقدیم به دختران و پسرانی که گناهی جز بی سرپرستی ندارند،

تقدیم به جمع مظلوم، بی د فاع و بی بازخواست در این دنیا که خالق یکتا در روز قیامت در مورد آنها از هر یک ما باز خواهد پرسید!

 

این رمان بازنویسی شده و به زودی توام با اضافات از طریق سایت ما به زبان دری منتشر خواهد شد.

ترجمه انگلیسی این رمان آماده چاپ می باشد.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*