شناسنامه کتاب نگینه و ستاره

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

شناسنامه کتاب

“انتشارات هُژبر” تقدیم می کند:

نگینه و ستاره، مجموعه دوازده داستان کوتاه

نگینه و ستاره

تار پخته

نشانی

دیوانه

دیوار سیاه

از پشت عینک،

پنجرهء چلیپا خورده

درخت زمرد،

چشم سوم

… و بوت ها به خانه برگشتند

درختی که میوه اش توپ بود!

سرخ پوشان بهشت

negeena  setara_hozhaber

نویسنده: پروین پژواک

نقاشی و دیزاین کمپیوتری از هُژبر شینواری

تیراژ ۲۰۰ نسخه/ ۵۰۰ نسخه

چاپ اول خزان ۱۳۸۰/چاپ دوم خزان ۱۳۸۲

محل چاپ همیلتون، انتاریو، کانادا

حق چاپ و نشر برای “انتشارات هژبر” محفوظ است.

“مادر دل است و پدر عقل

با اینهمه هرگز دلی چنین پیرو عقل

و عقلی چنین شیفتۀ دل ندیده ام!”

با اخلاص و محبت بی پایان

اهدا به مادرم عفیفه پژواک و پدرم نعمت الله پژواک

 

“شبی در کودکی ستاره کوچکی از آسمان میان دستانم سقوط کرد و من آن را در باغچۀ حویلی ما کاشتم.

ستاره را کسی ندید. چه روز در نور آفتاب پنهان بود و شب که بر باغچه نور می پاشید، جز من کسی بیدار نبود.

اکنون آن ستاره بزرگ گشته و شگوفه نموده است. شگوفه های با رنگ گرما و با عطر نور.

چون شگوفه ها به ثمر رسیدند، هر رهگذری را میوه یی از نور خواهم بخشید، تا هسته اش را در خاک بکارد و باغی از ستاره در زمین بروید.

پروین پژواک از دیگر کرانه

نیلاب موج

Leave a comment

Your email address will not be published.


*