سه مجموعه داستان برای اطفال

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

این داستان ها را می توانید در بخش ادبیات کودک مطالعه کنید

مجموعه داستان های “من و نهال”

شامل پانزده داستان:

دنیای گدی ها

چهار دوست من

اگر آزادی نباشد…

دستکولک

شیطانک

بطری

درخت سر کوه

من انجینیر می شوم!

چشمان منشوری

مورچه چه مزه می دهد؟

شگوفه

بی نام

من چطور به دنیا آمدم؟

من و نهال

من و مادرکلان

مجموعه داستان های “بود نبود، زیر آسمان کبود”

شامل 9 داستان:

سرود عشق

شاهدخت مروارید

زیبا رو و شاهزاده گلسرخ

لاله سیاه

مرگ قو

سیندریلا و اندریلا

کلاه سرخک کلاه زرد

پری دریایی و هشت پای

پنج بزغاله

مجموعه داستان های “خرگوش و بالاپوش”

نوشتن داستان های این مجموعه ادامه دارد:

گوزن و شاخ هایش

برادر من فیل (نوشته هژُبر)

خرگوش در جنگل

خرگوش و بالاپوش

پشک دوپا با کلاه (ترجمه شعر داکتر سو)

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*