مرگ خورشید

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

شناسنامه کتاب

انتشارات هژبر تقدیم می کند:

مرگ خورشید، مجموعه شعرهای اجتماعی

شاعر: پروین پژواک

نقاش: هُژبر شینواری

تیراژ: ۵۰۰

چاپ اول: خزان ۱۳۸۱هجری شمسی/2002 میلادی

محل چاپ: همیلتون، کانادا

حق چاپ و انتشار برای “انتشارات هژبر” محفوظ است.

marg-e khorshid

اهدا به همه آنانی که از شب نه هراسیدند،

با ظلمت رزمیدند

و به خورشید رسیدند…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*