ستاره اچکزی

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

Mona Eltahawy در مصر به دنیا آمده است. او مفسر و سخنگوی شناخته شده و برنده جایزه در موضوعات اسلامی جهان عرب می باشد. مونا برای ده سال در شرق میانه خبرنگار بود. اینک در ایالات متحده امریکا به سرمی برد. این مقاله از اخبار “مترو” منتشره شهر تورنتو واقع در ایالت انتاریوی کانادا ترجمه شده است.

پروین پژواک

sitara aschzai

ایمان در ملاهای افغان نیست! 

هنگامی که تفنگداران طالب بالای یکی از زنان برجسته مدافع حقوق زنان افغان ستاره اچکزی آتش گشودند، آن ها چیزی برای پنهان کردن نداشتند. این عمل در روز روشن صورت گرفت.

برای تاکید نهادن و برجسته نمودن بیشتر این پیام خون آلود ناشی از نفرت به زن، سخنران طالبان ادعای مسوولیت این قتل را پذیرفت.

به صورت واضح تنفر از زن و معافیت از مجازات دست به دست هم داده، به طالبان اجازه می دهد بعد از سقوط رسمی قدرت خویش در سال ۲۰۰۱، به تهدید و ارعاب گری علیه زنان کشور خویش همچنان ادامه بدهند. قتل خانم اچکزی به سلسلهء ترور زنان مدافع حقوق مدنی زن تحت شرایط مشابه صورت گرفت. طالبان در ماه سپتامبر ۲۰۰۸افسر پولیس بلند مرتبه خانم ملالی کاکر را به قتل رسانیدند.

ادامه چنین کشتار علایم مشهود خشونت و بی حرمتی در برابر دختران و زنان افغان است. فقط یک ماه قبل (مارچ ۲۰۰۹) ملل متحد در جلسه سالیانه خویش هشدار داد که حقوق مدنی زنان افغان تنها اندکی نسبت به زمان حکومت جانور خوی طالبان فوق محافظه کار، بهتر شده است. به اساس گزارش ملل متحد دختران خوردسال هفت ساله هدف تجاوز جنسی قرار می گیرند. در حالیکه بقیه زنان از قتل های ناموسی، ازدواج های پیش از وقت و ناخواسته، آزار و اذیت جنسی و برده داری رنج می برند.

به صورت آشکارا در عدم موجودیت قانون هر کسی می تواند در افغانستان آسیب پذیر باشد. ولی زنان و دختران در پایین لست اهمیت همگان قرار دارند. ریس جمهور حامد کرزی در ماه جاری (اپریل ۲۰۰۹) تحت فشار و غریو بین المللی مجبور گردید تا بر گذاشتن امضای خویش در پای قانونی که تجاوز بر اساس زوجیت را مشروع می دانست، تجدید نظر نماید. این در حالی است که ملا های محافظه کار به این عمل شنیع تحت نام اسلام تصدیق نهاده اند.

هنگامی که ریس جمهور مایل به فروش و معامله زنان است و آنانی که ادعای دروازه بانی دین خدا را دارند، مجوز رسمی این معامله گری را صادر می کنند، مشکل نیست که چاقوی نفرت طالبان نسبت به زنان دسته بیابد!

ما در این روزها بسیار در مورد ضرورت گفتگو با طالبان برای ختم جنگ در افغانستان می شنویم، ولی این گفتگو باید به قیمت فدیه دختران و زنان افغان تمام نگردد!

من زنی مسلمان هستم که تا به گلو به جان رسیده ام، از ادعای تمام رهبران سیاسی و مذهبی که گویی از زبان دین من سخن می گویند و با وجود آن پیام عدالت و مساوات را به رسمیت نمی شناسند. آن ها به همان اندازه قابل سرزنش و ملامت هستند که تفنگدارانی که بالای ستاره اچکزی و ملالی کاکر آتش گشودند.

این دو زن هر دو مسلمان بودند و هر دو می دانستند که خشونت ارتباطی به مذهب ندارد و این نفرت نسبت به زن است که حرف اول را می زند.

من به ارواح ستاره اچکزی و ملالی کاکر دعا می کنم و آرزومندم که آن ها در بهشتی طرفدار حقوق زنان آرامش بیابند.

شرح تصویر:

خانم ستاره اچکزی و خواهرزاده اش مریم میوند، هنگامی که او در سال ۲۰۰۸به دیدار خانواده اش به تورنتو آمده بود.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*