شناسنامهء كتاب “پرنده باش”

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

شناسنامهء كتاب:

پرنده باش، مجموعه اشعار مصور برای اطفال

شاعر: پروین پژواک

نقاش: هژبر شینواری

تیراژ:

تاریخ چاپ:

محل چاپ: هرات – افغانستان

این کتاب قرار بود از سوی “انتشارات طراوت” در ایران به چاپ برسد. بنابر دلایلی که بر ما روشن نگشت، این کار انجام نشد. خوشبختانه کتاب در وطن خود ما، در هرات به چاپ رسید. متاسفانه یک نسخه آن هم برای ما نرسید. از آنجا که در کنار نقاشی، کار گرافیک دیزاین کتاب را نیز هژبر انجام داده بود، اینک ما قادر هستیم تا کتاب مصور را در اختیار شما قرار بدهیم.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*