پرنده در باغ

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

پرنده در باغ

قلب مادر چقدر مهربان است.

پرنده ها در قلب مادرم خانه دارد.

هنگامی که سرم را بر سینهء مادرم می گذارم، صدای پرنده ها را می شنوم که در آن پرپر می زند.

وقتی مادرم خنده می کند، پرنده ها در خندهء او آواز می خواند.

وقتی مادرم گریه می کند، پرنده ها با بال های درخشان نقره ای از چشمان او پرواز می کند.

قلب مادرم به باغی سبز می ماند.

دلم می خواهد پرندهء کوچک خون بودم تا در قلب مادر جای می گرفتم.

۱۳۷۱/کابل/پروین پژواکmothers heart

Little bird in green forest

My mom’s heart is so kind

The birds find a home in my mom’s heart forever

When I put my head to my mom’s chest

I can hear the Birds sounds like a river.

When my mom is laughing,

The birds are singing in her voice

When my mom is crying,

The birds are flying from her eyes.

I love my mom’s heart

My mom’s heart is like a green forest

I wish I could be a baby bird of blood

To live in her warm heart’s nest.

2000/Canada/Parween Pazhwak

You, Gulmakai Khalid, Kakajan Asil, Amran Obaidi and 124 others like this

· Friends with مصلحتۍ حجره and 7 others

واقعا پژواک عزیز قلب مادر همانند بحریست که هزارها هزار راز نهفته در ان وجود دارد .چه مملو از غم و چه شادی ام بر لب نمیاورد.

May 14 at 12:31am · Unlike · 2

Parween Pazhwak هوسی اتمر عزیز من شکر خود مادر شده ام و لیکن هنوز قلب مادرم برایم راز شگفت انگیز است. به مقایسهء مهربانی و بزرگواری او خویش را تنها “مادرک” می یابم.

May 14 at 12:36am · “6

Junaid Junaid مادر یعنی فرشته آسمانی بهتر هدیه خداوندی درین جهان هستی نمیتوان با هیچ چیزی آنرا مقایسه کرد مادر است که عمری گرانبهای خویش را فدای فرزند خویش مکند لحظه ای از مهرخودش فرزند را دور نمیگذارد شبها تا به سحرالله گویا بالا فرزند خویش بیدارمی ماند

May 14 at 12:49am · Unlike · 1

هوسۍ اتمر · Friends with مصلحتۍ حجره and 7 others

واقعا باشما وبا احساس عالی و زیبایی شما همنظرم پروین جان نازنین.

May 14 at 12:53am · Unlike · 1

Ramzia Akbar واقعا زیباست احساست را بنازم ممنونت.

May 14 at 1:10am · Unlike · 1

Faisal Wesal · Friends with Wagma Wida and 1 other

«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا؛ و وصیت کردم انسان را به خوبی کردن و مهربانی کردن نسبت به والدین.»

«ان اشکرلی و لوالدیک؛ سپاسگزاری کنید مرا و والدینت را»

May 14 at 1:10am · Unlike · 1

Nilab Mauj Salam خیال انگیز، لطیف و ستودنی

May 14 at 1:25am · Unlike · 2

Saleha Youssofi نازنینم پروین جان پزواک چقدر رسم با معنی .مادر میوه کمیاب است

May 14 at 2:16am · Unlike · 1

Saleha Youssofi پروین عزیزم هر کس که مادر می شود و زحماتیکه به اولاد خود متقبل میشود قدر مادر را می داند و کسانسکه هنوز مادر نشده اند شمه ای ان زحمات را نمی دانند از همین سبب گفته اند که جنت زیر پای مادران است

May 14 at 2:34am ·

پارمیدا آژند ممنون از تگ تان پروین جان خیلی زیبا نوشته اید

May 14 at 3:58am · Unlike · 1

Hommy Abass محبت دو نوع است. “حب” و “ود”. حب محبت رائج است. حب به مال به انسان، محبت خواهران و برادران، زن و شوهر…. اما “ود” فقط محبت خدا به بندكانش و محبت مادر به اولادش منصوب ميشود. وقتى بنده اشتباه و كناه عضيمى را مكرراً مرتكب ميكردد ، ولى بشيمان شده واز خدا معذرت ميخواهد، خداوند ودود اورا ميبخشايد. اين صفت صرف در مادر است كه اكر اولادش هرقدر كناه و اشتباه بكند او انرا همجنان تكرار كند، بمجرد عذرخواهى دل نرم مادر اورا ميبخشد.

May 14 at 4:15am · Unlike · 3

Simin Ghazal Hasanzada چقدر زیبا پروین نازنینم. ای کاش تمام فصل ها بهار باشد تا قلب هیچ مادری بی پرنده نباشد.

May 14 at 6:13am · Unlike · 1

Shougufa Vida Saboor beautiful

May 14 at 6:34am · Unlike · 1

Shafiga Azizi · Friends with Assima Quyomie

mycke fin!

May 14 at 7:41am

Leave a comment

Your email address will not be published.


*